Jag är långt ifrån ensam.

Men ingen vågar prata om det.

Idag ”lönar det sig” att som frånskild/separerad hyra in en familjerättsadvokat och driva en vårdnadstvist – om man vill ha barnen helt för sig själv. Barn som har två bra ”lämpliga” föräldrar kan ändå förlora den ena. Så fungerar systemet. I många av dessa fall förlorar barnen all kontakt med halva sin släkt. Men hur många barn drabbas? Och vilka blir konsekvenserna?

 

Jag är 1 förälder av ca 13.000 (per år) som får ett domslut i en tingsrätt på grund av en vårdnadstvist som avslutas. Genom 10 års erfarenhet och kontakt med många andra föräldrar i samma situation anser jag att många som fattar beslut om att förändra barns vardag gör det på helt felaktiga grunder.

Kunskap

Jag har lyssnat på många, läst en hel del och är bra på att se mönster. I ”Statens Offentliga Utredningar 2017:6”  kan man läsa ”samarbetssvårigheter anfördes som stöd för ett yrkande om ensam vårdnad i 92 procent av domarna”. Det är enkelt att förstå att dessa många tvister använder en ökande och stor del av samhällets resurser, till exempel genom många barnutredningar som måste genomföras på kommunens socialförvaltning. Kanske denna överbelastning gör att de barn som verkligen behöver skydd inte får det? Resurserna räcker inte till.

familjerätt

En hel del borde skämmas

Det är svårt att förklara vad jag råkat ut för. En del tror mig. En hel del säger till andra ”Något måste hon ju ha gjort!”. Det är nästan ingen som tror att man kan förlora vårdnaden på grund av punkt 3 ovan. (OBS Punkt 3 gäller endast separerade/skilda föräldrar). Min son förlorade mig som vårdnadshavare för att utredaren tyckte att jag inte samarbetade på rätt sätt med pappan jag separerat från 8 år tidigare. (Det sa hon sig ha hört av både förskolepersonal och skolpersonal). Eller var det för att jag inte samarbetade på rätt sätt med familjerättsekreteraren?

Jag ställde denna fråga till socialsekreteraren ”Vilken vetenskaplig mätmetod använder du för att få fram vem som samarbetar bäst?” Svar uteblev. Förmodligen var min fråga provocerande. Barnutredningar är alltså ofta partiska och osakliga.

10 augusti 2015

Min son har sedan 3 år och 4 månader förlorat all kontakt med mig och hans halva släkt. Pappan som dömts ”samarbeta bäst” med mig, men ser inte till vår sons behov. Är det barnets bästa?

Jag är inte säker på att det var så förskole- och skolpersonalens vilja att socialsekreterarens tolkningar skulle leda till detta. Men å andra sidan varken personal där eller på socialtjänsten vill prata med mig. Tystnad är makt.

Det är dags att prata om detta öppet

Och det är dags att DU som ingår i systemet genom ditt jobb slutar acceptera och istället avslöjar dom som understödjer att barn genom detta får ett livslångt handikapp och lidande.
Det är din heder.
Din trovärdighet.
Ditt samvete.

Är du kommunpolitiker eller chef på socialförvaltningen?

Eller tillhör du de som betalar stora delar av ”kalaset” nämligen Försäkringsbolag; din ursprungliga vision om att hjälpa barn och familjer skulle vinna stort stöd genom att prata med de som intervjuas i utredningar; mammor, pappor, barn, förskolementor och lärare, fritidspedagoger och skolkurator, samt skolsköterska och rektorer.

Bok och filmtips:

 • Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad, 91-44-03564-0
 • Konkurrensstrategi, 91-7698-000-6
 • Härskarteknik, 978-91-85865-03-1
 • Hur mycket ska egentligen ett barn behöva tåla, 91-7798-162-6
 • Film: Jakten (produktionsår 2012)
 • Lusten att förstå, om lärande på människans villkor, 978-91-27-12165-2
 • Stalin den röde tsaren och hans hov, 91-518-4280-7
 • Barnets rättigheter i vårdnadstvist, Stiftelsen Allmännabarnhuset, 978-91-86759-216
 • Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, unicef.se
 • Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling, 978-91-27-11922-2
 • Att förlåta det oförlåtliga, 978-91-977161-3-0
 • From dictatorship til democracy, 978-1-84668-839-3
 • Se Barnet! SOU 2017:6, Statens offentliga utredningar, 978-91-38-24557-6
 • Monster, 978-91-37-15086-4
 • Barnets rätt till familjeliv, 978-91-637-3846-3
 • Ett fredat rum – att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter, Rädda Barnen
 • Utreder socialtjänsten för barnets bästa?, 978-91-983959-2-1
 • Våld löser ingenting, Stiftelsen Allmännabarnhuset, 978-91-86-759-33-9
 • Handbok för socialsekreterare, unicef.se, ISBN 978-639-6004-8
 • Sveket, av Bertil Begander, ISBN 978-91-639-7970-5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s